Selecţie a rezultatelor anticipate

- studiul intitulat Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare

- studiul intitulat Studiul relaţiilor dintre curriculum, motivaţie, învăţare, competenţe şi performanţele şcolare (în perioada 2006-2010)

- studiul Repere actuale şi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară

- studiul intitulat Modele de integrare a nevoilor şi prioriăţilor sistemului actual de învăţământ în politicile de proiectare şi de dezvoltare curriculară

- baza de date pentru susţinerea curriculum-ul naţional

- un model de portofoliu electronic al cadrului didactic

- un nou cadru de referinţă al curriculum-ului naţional pentru învăţământul preuniversitar

- un curs autorizat de formare de formatori abilitaţi pentru formarea personalului implicat în activităţi de proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară

- programe cadru şi standarde de calitate pentru pregătirea iniţială a cadrelor didactice şi a personalului implicat în activităţile de proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară

- un program acreditat de formare continuă a cadrelor didactice şi a personalului implicat în activităţile de proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară în vederea utilizării Registrului Curriculumului Naţional