INVESTESTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1: „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare

Cod Contract: POSDRU/55/1.1/S/25088

Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare